foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 232 guests and no members online

Powiat rybnicki rozpoczął realizację projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  skierowanego do uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Projekt realizowany będzie do grudnia 2017, a skierowany jest do 57 uczniów (w tym 28 kobiet) technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami uczestniczą w:

·       szkoleniach e-learningowych - organizacja reklamy oraz logistycy

·       certyfikowanych kursach - informatycy, uczniowie kierunków elektrycznych i górniczych oraz  reklamy

·       szkoleniach zewnętrznych - ekonomiści, hotelarze i uczniowie kierunków gastronomicznych

·       zajęciach uniwersyteckich - analitycy.

Dodatkowo przewidziane są dla uczniów wizyty studyjne we współpracy z uczelniami wyższymi, zajęcia z doradztwa zawodowego i języka angielskiego specjalistycznego oraz dla 37 osób staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

Dodatkowe wsparcie obejmuje branżowe szkolenia zewnętrzne, e-learning i certyfikowane kursy dla 11 nauczycieli zwiększające ich kompetencje zawodowe oraz doposażenie klasopracowni zawodowych (m.in. gastronomiczna, informatyczna, hotelarska, analityczna, organizacji reklamy, kuźnia, spawalnia).

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poprawa efektywności kształcenia zawodowego, poprawa wyników na egzaminach i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Rekrutacja uczestników do projektu trwa do 8 listopada - materiały rekrutacyjne do pobrania. Wszelkich dodatkowych informacji udziela doradca zawodowy Zespołu Szkół - sala 27ZS.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu:

1. w okresie od 1 do 17 grudnia odbył się kurs bezwzrokowego pisaniadla 9 uczniów kierunku technik ekonomista i sprzedawca. Kurs ten umożliwił uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych  w/w uczniów oraz 1 nauczyciela zawodu.

2. w okresie do 3 do 17 grudnia odbył się kurs kelnerskidla 3 uczniów kierunku technik hotelarz. Kurs ten pozwoli uczniom i 1 nauczycielowi zawodu zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi gości w hotelu i  restauracji, sprawnego podawania potraw i serwowania w restauracji.

3. w okresie do 8 do 16 grudnia odbył się kurs baristydla uczniów kierunku żywieniowych. Kurs pozwolił nabyć nowe umiejętności i tajniki przygotowania wszelkich napojów kawowych, ich podawania i zasad pracy na różnorakich rodzajach ekspresów w/w uczniom oraz 1 nauczycielowi zawodu.

4. w grudniu odbyło się też szkolenie specjalistyczne dla 1 nauczyciela z zakresu języka angielskiego zawodowego. Szkolenie przeprowadził nauczyciel akademicki o długoletnim doświadczeniu zawodowym. Wiedza, którą nabył uczestnik projektu – nauczyciel języka angielskiego zostanie wykorzystana w kolejnych miesiącach projektu w czasie zajęć z języka angielskiego specjalistycznego dla wszystkich uczniów objętych projektem.

5. w okresie od 1 do 20 grudnia odbył się e-learningowy kurs „Zarządzania magazynem”dla 3 uczniów kierunku technik logistyk oraz nauczyciela zawodu. Wiedzę zdobytą podczas kursu uczestnicy będą mogli zweryfikować dzięki skalowanym modelom środków transportu wewnątrzzakładowego oraz skalowanym zestawom magazynowym. Umiejętności praktyczne nabędą przy użyciu wagi magazynowej, czytnika i drukarki kodów kreskowych zakupionych w ramach projektu. Wszystkie te pomoce zostały zakupione w ramach zadania.

6. w okresie do 8 do 20  grudnia odbyło się e-learningowe szkolenie z zakresu grafiki komputerowej wchodzącej w skład Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG, która składa się z 10 kursów EITC (programu European Information Technologies Certification) o łącznej merytorycznej zawartości programowej 150 godzin. Ze względu na nową formę kształcenia w ZS – szkolenia online, każdy uczestnik kursu (3 uczniów kierunku technik organizacji reklamy oraz 1 nauczyciel zawodu) miał możliwość wyboru 1 z 10 dostępnych szkoleń. Umiejętności praktyczne nabyte w czasie szkolenia, uczestnicy mogą wykorzystać, dokonując obróbki i montażu zdjęć wykonanym aparatem fotograficznym wraz ze statywem, zakupionym w ramach projektu.

7. 2 grudnia rozpoczęło się szkolenie z zakresu ECDL BASE, które ze względu na obszerność tematyki i ilość godzin do zrealizowania, będzie trwało do 31 marca 2017r. 6 uczniów kierunku technik organizacji reklamy, w grudniu odbyło 15 z 80 godzin szkolenia, realizując zakres 1 z 4 modułów niezbędnych do uzyskania certyfikatu. Szkolenia prowadzone na terenie szkoły, na sprzęcie szkolnym, prowadzone przez nauczyciela-egzaminatora ECDL, wyłonionego poprzez zapytanie ofertowe.

8. 7 stycznia w Pałacu Młodzieży w Katowicach, zostało przeprowadzone szkolenie z chemii analitycznej dla 4 uczniów kierunku technik analityk i nauczyciela zawodu. Wiedza i umiejętności nabyte w czasie szkolenia zostaną wykorzystane w czasie dalszej nauki zawodu.

9. Od 11 stycznia do 8 czerwca odbywał się kurs spawaczadla 4 uczniów kierunków górniczych i 2 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Zajęcia prowadził RCEZ w Rybniku, szkolenie zakończone zostało egzaminem, który może stać się przepustką do podjęcia atrakcyjnej pracy zawodowej dla naszych uczniów. Wiedza zdobyta przez nauczycieli zostanie wykorzystana w czasie realizacji zajęć w nowo tworzonej w ZSCL spawalni.

10. W grudniu i styczniu odbywały się zajęcia ogólne z zakresu doradztwa zawodowego, a od lutego do czerwca zajęcie grupowe.

11. W I kwartale 2017r. odbyły się szkolenia CISCO i SEP, w którym wzięło udział 2 nauczycieli zawodu, a wiedzę zdobytą w czasie kursu przekażą uczestnikom projektu w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018.

12. W okresie kwiecień-maj odbyły się zajęcia z języka angielskiego zawodowegodla wszystkich uczestników projektu. Zajęcie odbyły się w grupach 3-5 osobowych i miały charakter pro zawodowy.

13. 21 kwietnia 2017r. wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wizytach studyjnych zorganizowanych przez Politechnikę Śląską. Zajęcia zostały podzielone i odbywały się zgodnie z kierunkami kształcenia uczestników

·       zawody techniczne – 20 uczniów, w tym 10 uczniów kierunku elektrycznego, 4 uczniów kierunku górniczego oraz 6 uczniów technikum informatycznego odbyło wizytę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej

·       zawody administracyjno-ekonomiczne – 21 uczniów, w tym 9 uczniów kierunku technik organizacji reklamy, 9 uczniów kierunków ekonomiczno-handlowych oraz 3 uczniów technikum logistycznego odbyło wizytę na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

·       zawody technologiczne – 16 uczniów, w tym 9 uczniów kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, 3 uczniów technikum hotelarskiego oraz 4 uczniów technikum analitycznego, poznało m.in. infrastrukturę i architekturę Politechniki Śląskiej dostosowaną do osób niepełnosprawnych, która może mieć podobne zastosowanie w innych zakładach pracy.

14. W okresie luty-czerwiec 2017r. odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego. Każdy uczestnik projektu uczestniczył w 5h zajęciach przeprowadzanych w grupach 3-5 os. Uczestnicy w czasie tych zajęć mieli okazję do zapoznania się z typami kariery, zagadnieniami dotyczącymi kompetencji i kwalifikacji, możliwościami zaprezentowania się na rynku pracy, drogą do sukcesu zawodowego, a także profesjonalizmem i fachowością pracowników XXI wieku. Dodatkowo zostały przeprowadzone diagnostyczne testy zawodowe dotyczące preferencji i ich możliwości na rynku pracy. Celem tych zajęć było uświadomienie w zakresie budowania ścieżki kariery, przygotowania do planowania kariery zawodowej i wejścia na rynek pracy, poprzez podniesienie świadomości zawodowej uczestników projektu.

15. Zgodnie z założeniami projektu uczniowie odbywali staż w zakładach oferujących pracę adekwatną do kierunku kształcenia. Grupa młodzieży z technikum gastronomicznego, która w ramach projektu ukończyła szkolenie baristy, sprawdzała swoje umiejętności w okolicznych kawiarniach. Jeden z uczniów naszej szkoły -  Patryk z klasy 4 TŻG - tak wspomina ten czas: „Bardzo cieszę się z mojego uczestnictwa w stażu. Podczas niego nauczyłem się przygotowywać wiele deserów i kaw, mogłem swobodnie wykazywać się moją kreatywnością i umiejętnościami. Będę miło wspominać te cztery tygodnie i cieszę się, że nowo nabyte umiejętności przydadzą mi się w przyszłości.”. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa ukończyli dodatkowo szkolenia z zakresu kelnerstwa, dlatego też odbywali staż w hotelach Biały DomTimberland, gdzie mogli wykazać się zarówno swoją wiedzą ze szkoły, jak i tą nabytą w ramach szkolenia.

Przedstawiciele kierunku technik ekonomista weryfikowali swoją wiedzę i umiejętności w biurach rachunkowych oraz w instytucjach samorządowych. Julia z klasy 4 TEH swój staż realizowała w Starostwie Powiatowym w Rybniku. Wspominając ten czas, powiedziała: W minione wakacje miałam przyjemność odbyć staż w Starostwie Powiatowym w Rybniku. Dla większości młodzieży praca, wczesne wstawienia rano, gdy reszta cieszy się wolnym czasem, może nie brzmieć zbyt dobrze. Dla mnie osobiście była to wielka przyjemność! Codziennie przekraczałam próg urzędu z uśmiechem na twarzy, gotowa na nowe wyzwania. Przemiła kadra wykazywała wobec mnie cierpliwość i zawsze służyła pomocą oraz dobrą radą. Dzięki stażowi dowiedziałam się, że praca w tym miejscu wcale nie należy do łatwych jak większości osób może się wydawać. Nawiązałam nowe znajomości, nabyłam wiele doświadczeń i umiejętności, które na pewno wykorzystam w przyszłości. Odbycie stażu dało mi również do myślenia, że być może to jest to, czym chcę zajmować się w przyszłości. z wielkim żalem  opuszczałam mury starostwa w ostatni dzień stażu. Jednak przemiłe wspomnienia pozostaną na długo w mojej pamięci.”. Podobne wrażenia mieli uczniowie, odbywający staż w biurach rachunkowych. Patryk z klasy 3 TIE opowiada: „Staż przeżyliśmy w typowym dla ekonomisty ekosystemie, jakim jest biuro rachunkowe. w sympatycznej atmosferze mogliśmy zagłębić się w standardowe prace biurowe i poczuć się jak prawdziwi księgowi. Każdego dnia o godzinie 8:00 pobudzeni zapachem kawy dekretowaliśmy i opisywaliśmy faktury firm działających w różnych branżach. Dzięki stażowi nabyliśmy doświadczenia i wiedzę, która pozwoli nam odnaleźć się na runku pracy.”. Magda z tej samej klasy dodaje: „Podczas mojego stażu w biurze rachunkowym nauczyłam się wiele rzeczy, od kserowania paragonów, poprzez układanie dokumentów aż do księgowania i dekretowania ich. Panie w „Kufiksie” były bardzo miłe i chętnie służyły pomocą. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tak fajnym projekcie.”.

Równie dobrze wspominają swój staż uczniowie kierunku technik organizacji reklamy, którzy staże odbywali w agencjach reklamowych, działach promocji i marketingu gazet czy też Telewizji TVT w Rybniku.  Jedną z najmłodszych uczestniczek stażu była Iza z klasy 2 TER, która już po pierwszym roku kształcenia w technikum trafiła na rynek pracy. Jak Iza wspomina swój staż w agencji reklamowej „Yoobee”? Oczywiście z radością: ”Pierwszego dnia martwiłam się, że sobie nie poradzę i tylko narobię strat. Jednak wcale tak się nie stało. Znalazłam się pod nadzorem bardzo miłych ludzi i na pewno ich nie zapomnę. Praca była przyjemnością, nie mogę powiedzieć, że się nudziłam. Podczas stażu miałam okazję zobaczyć, w jaki sposób powstają gadżety reklamowe, co było niesamowitym doświadczeniem. Gdybym mogła, jeszcze raz chętnie wzięłabym udział w takim projekcie.”. Podobne wrażenia ze stażu ma Zofia, tegoroczna absolwentka kierunku reklamy: „Staż w dziale reklamy tygodnika  „Nowiny Gliwickie” wspominam jako mile i pożytecznie spędzony czas. Zdobyłam nowe umiejętności zawodowe, które z pewnością przydadzą się na rynku pracy.”.

Staże zawodowe realizowali również uczniowie technikum logistycznego, którzy z rynkiem pracy zaznajamiali się w przedsiębiorstwie Tenneco Silesia w Czerwionce-Leszczynach. Mój staż oceniam bardzo dobrze, wiele się nauczyłem i poznałem, jak działa logistyka w tak dużej firmie.”. – przekonuje Adrian z klasy 3TLR

Ostatnia grupa stażystów to uczniowie technikum analitycznego, którzy swoją wiedzę i umiejętności nabyte w szkole i w czasie szkolenia zrealizowanego w projekcie weryfikowali w pobliskich przedsiębiorstwach Polho i PWiK w Czerwionce-Leszczynach. Wrażenia Klaudii z klasy 3 TEA są równie pozytywne jak jej wcześniej wspomnianych kolegów: Cieszę się bardzo, że miałam możliwość wzięcia udziału w stażu zawodowym. Dzięki niemu mogłam zobaczyć jak wygląda praca w prawdziwym laboratorium i wykorzystać w praktyce zdobytą na lekcjach zawodowych wiedzę.”.

Okres stażu był nie tylko pozytywnym doświadczeniem dla naszych uczniów, ale również innym spojrzeniem na pracę zawodową i na cały otaczający nas świat. Marietta z klasy 4 TIR, która jako uczennica technikum organizacji reklamy odbywała swój staż w Telewizji TVT, tak wspomina ten okres: „Swoją opinię na temat stażu rozpocznę od cytatu Konfucjusza: "Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu." Tak było w telewizji. Każdy dzień był zarówno spełnieniem marzeń, jak i nauką, która zaowocuje w przyszłości. Kiedy siadałam w domu na kanapie, nie wyobrażałam sobie, jaka ciężka praca jest włożona w tworzenie "wiadomości, raportów, flashów, prognozy pogody". Po tym stażu odkryłam wszystkie tajniki powstawania każdego programu. Mogłam zobaczyć pracę reporterów, kamerzystów od drugiej strony i wczuć się w ich zawód. a atmosfera tam panująca była rewelacyjna i dzięki niej każdego kolejnego dnia chciało się wracać, aby pracować. Każdemu, kto waha się co do wyboru stażu, polecam go bez zawahania! Coś rewelacyjnego, coś, co jest warte przeżycia.”.

Młodzież Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach nie po raz pierwszy  miała możliwość uczestniczenia w wakacyjnych stażach zawodowych, realizowanych w ramach projektów unijnych. Przed szkołą stoją kolejne wyzwania, które, mamy taką nadzieję, pozwolą w przyszłym roku szkolnym nowej grupie naszych uczniów zdobywać doświadczenie zawodowe podczas wakacji.

16. W listopadzie 2017r. zakończyły się zajęcia specjalistyczne dla uczniów kierunków elektrycznych i informatycznych. Po 40h szkoleniu 10 elektryków przystąpiło do egzaminów SEP, a 6 informatyków do egzaminu Cisco IT Essentails, które zdali z wynikiem pozytywnym.

17. W okresie październik-grudzień 2017r. odbyły się zajęcia specjalistyczne dla górników, w  czasie których mogli oni doskonalić swoje umiejętności oraz zdobywali niezbędne na rynku pracy doświadczenie w spawaniu.

Dokonano również pełnego zakupu sprzętu, stanowiącego pomoce dydaktyczne w czasie szkoleń i nauki uczestników projektu.

 

2024 Copyright My School Rights Reserved