foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 234 guests and no members online

Projekt systemowy „Mam zawód – mam pracę w regionie”.

Projekt realizowany był w ramach Poddziałania 9.2 Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany był do młodzieży technikum i szkoły zawodowej. W projekcie wzięło udział 85 uczniów. W ramach projektu wykonano następujące zadania:

Zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach projektu dokonano zakupów kompletnego wyposażenia do pracowni elektrycznej oraz gastronomicznej. Zakupiona została literatura fachowa, oprogramowanie do zawodu technik informatyk, plansze i pomoce dydaktyczne do zawodu technik ochrony środowiska oraz technik ekonomista.

Doradztwo grupowe i indywidualne.

Zajęcia z doradcą zawodowym miały na celu ukierunkować ucznia na rozwój zawodowy i pomóc mu opracować Indywidualny  Plan Rozwoju Zawodowego. Na podstawie zdiagnozowanych przez konsultanta potrzeb uczniowie byli kierowani na odpowiednie do swoich predyspozycji, oczekiwań i potrzeb formy wsparcia w ramach pakietu wsparcia zaplanowanego w projekcie (m.in. kursy, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze, staże i praktyki, wizyty studyjne). Galeria

Kursy i szkolenia.

Kurs CCNA (Cisco Certified Network Associate) dotyczący  podstaw sieci komputerowych zorganizowany przez ośrodek  szkoleniowy Akademii Cisco (Cisco Academy Training Centers -- CATC) z Opola.

Kurs podstawowy Auto CAD dla uczniów technikum w zawodzie technik informatyk.

Kurs grafiki komputerowej COREL DRAW dla uczniów technikum w zawodzie technik informatyk.

Kurs obsługi programu księgowego INSERT GT dla uczniów uczących się w zawodzie technik ekonomista.

Profesjonalna obsługa gościa w restauracji dla uczniów technikum uczących się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Kurs Cafe Baristadla uczniów technikum uczących się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Kus obsługi kas fiskalnych dla uczniów szkoły zawodowej uczących się w zawodzie sprzedawca.

Kurs Nowoczesny sprzedawca dla uczniów szkoły zawodowej uczących się w zawodzie sprzedawca.

Kurs „Gospodarka odpadami dla uczniów technikum uczących się w zawodzie technik ochrony środowiska.

Warsztaty ekologiczne dla uczniów technikum uczących się w zawodzie technik ochrony środowiska.

Kurs spawacza dla uczniów szkoły zawodowej uczęszczających do klas wielozawodowych.

KURS uprawnień SEP dla uczniów klas zawodowych uczących się w zawodzie elektromechanik.

Praktyki zawodowe.

Praktyki odbyły się w następujących miejscach:

Urząd Miasta w Czerwionce-Leszczynach, Starostwo Powiatowe w Rybniku – uczniowie technikum w zawodzie technik informatyk.

Restauracja Capital - uczniowie technikum w zawodzie technik żywienia oraz sprzedawca.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „LESZ- uczniowie technikum w zawodzie technik ekonomista.

Zakład Odsalania „Dębieńsko” - uczniowie technikum w zawodzie technik ochrony środowiska.

 

Wyjazdy studyjne.

W ramach wyjazdów studyjnych uczniowie zwiedzili:

Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z o.o.

Koksownia Dębieńsko.

Polho Sp. Z o.o.

SKOK. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej.

Południowy Koncern Energetyczny SA Elektrownia Łaziska.

Restauracja "Książęca".

"SPOŁEM" PSS w Czerwionce-Leszczynach.

Zajazd „Capitol”.

KOMART Sp. Z.o.o.

FUTURE PROCESSING Sp. Z.o.o.

Platforma e-learningowa.

Dla wszystkich uczniów uczestniczących w projekcie udostępniona była strona internetowa oparta na e-learningu. Portal zapewniał materiały edukacyjne z wszystkich przedmiotów ogólnokształcących pozwalające na przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Trzydzieści jeden uczestników miało możliwość pełnego korzystania z platformy oraz uzyskiwania korepetycji internetowej na dowolny temat związany z kształceniem. Dwukrotnie przeprowadzona została matura próbna z matematyki pozwalająca sprawdzić stan przygotowania z tego przedmiotu.

 

 

 

2024 Copyright My School Rights Reserved