foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 19 guests and no members online

Powiat Rybnicki rozpoczął realizację projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  skierowanego do uczniów technikum i szkoły branżowej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

   Wartość projektu: 452 630,94 zł, dofinansowanie w ramach UE  384 736,29 zł.

Projekt realizowany będzie od października 2020 do maja 2022r., a skierowany jest do 56 uczniów technikum i szkoły branżowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami uczestniczyć będą w płatnych stażach zawodowych, certyfikowanych kursach i szkoleniach zewnętrznych, zajęciach z doradztwa zawodowego, wizytach studyjnych w zakładach pracy, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających i podnoszących kompetencje zawodowe oraz zajęciach z języka angielskiego, a także z zakresu matematyczno-przyrodniczego. W czasie realizacji projektu 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie swoje kwalifikacje realizując specjalistyczne kursy zawodowe, zwiększając tym samym atrakcyjność nauczania w ZSCL.

W ramach projektu zostanie utworzona klasopracownia programistyczna wraz z siecią, zakupiona drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne oraz zamontowana zostanie klimatyzacja w 3 salach komputerowych.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poprawa efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie poziomu przygotowania zawodowego i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Wyniki rekrutacji - lista uczestników projektu.

Działania zrealizowane w 2020 roku

Ze względu na pandemię i obostrzenia wprowadzone przez Rząd zajęcia realizowane w ramach projektu miały charakter zajęć zdalnych. W okresie listopad-grudzień odbyły się zajęcia z:
- języka angielskiego (w 4 grupach)
- dodatkowych zajęć zawodowych (dla uczniów kierunku: technik hotelarstwa, technik górnictwa podziemnego, technik informatyk, technik programista, technik logistyk, technik reklamy oraz technik żywienia i usług gastronomicznych)
- zajęcia matematyczno-przyrodnicze.

W ramach projektu zostały wyposażona w klimatyzację sale komputerowe ZS – sala 16, 17 oraz 35 oraz została założona sieć LAN w sali 35ZS. Zostały także zakupione podręczniki dla nauczyciela języka angielskiego, które wykorzystywane są w trakcie zajęć projektowych.

Pod koniec grudnia dodano w bazie konkurencyjności ogłoszenie o zakupie 17 komputerów stacjonarnych - stacji roboczych wraz z urządzeniami peryferyjnymi celem wyposażenia pracowni programistycznej niezbędnej dla prowadzenia zajęć na kierunku technik programista oraz kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego  i drukarki 3D. Realizacja zamówienia przewidziana jest na styczeń 2021r.

Dodatkowo zostało przeprowadzone rozeznanie cen szkoleń dla nauczycieli, które zostały zaplanowane na pierwszy kwartał 2021r.

Działania zrealizowane w pierwszej połowie 2021 roku

Ze względu na pandemię i obostrzenia wprowadzone przez Rząd zajęcia realizowane w ramach projektu do 14 maja 2021r. miały charakter zajęć zdalnych, zaś od 17 maja 2021 zajęć stacjonarnych. W okresie styczeń-czerwiec odbyły się zajęcia z:
- języka angielskiego (w 4 grupach)
- dodatkowych zajęć zawodowych (dla uczniów kierunku: technik hotelarstwa, technik górnictwa podziemnego, technik informatyk, technik programista, technik logistyk, technik reklamy oraz technik żywienia i usług gastronomicznych)
- zajęcia matematyczno-przyrodnicze.

W ramach projektu została zakupiona pracownia programistyczna - 17 komputerów stacjonarnych - stacji roboczych wraz z urządzeniami peryferyjnymi celem wyposażenia pracowni programistycznej niezbędnej dla prowadzenia zajęć na kierunku technik programista oraz kolorowe urządzenie wielofunkcyjne  i drukarka 3D.

Trzech nauczycieli informatyki dokształciło się zawodowo realizując szkolenie z zakresu Bootcamp Front-end - 2 nauczycieli Java  Developer Indroduction - 1 nauczyciel. Szkolenia miały charakter kilkunastotygodniowych  szkoleń zdalnych i pozwoliły na podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych na kierunku technik programista i technik informatyk.

W okresie wakacyjnym planowane jest przeprowadzenie rozeznania cenowego na szkolenia dla uczniów, które mają rozpocząć się wraz z kolejnym rokiem trwania projektu, a tym samym kolejnym rokiem szkolnym.

 Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do składania ofert:

- na pełnienie funkcji szkolnego koordynatora - zaproszenie 
  -
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na montaż sieci LAN - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na montaż klimatyzacji - zaproszenie
  -
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie nauczycieli - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie nauczyciela - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

Zapraszamy do składania ofert na ogłoszenie zamieszczone w bazie konkurencyjności i na stronie BIP Zespołu Szkół. Rozstrzygnięcie ofert.

- na szkolenie ECDL- zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie baristy - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie spawacz - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie wózki widłowe - zaproszenie
  - informacja o braku wpłynięcia ofert; 

 - na szkolenie wózki widłowe - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie sommelier - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

 

2021 Copyright My School Rights Reserved