foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 35 guests and no members online

ZASADY REKRUTACJI DO KOŁA LOTNICZEGO „ORZEŁ”

 

§ 1

Przy przyjmowaniu uczniów do koła lotniczego mają zastosowania ogólne postanowienia Regulaminu przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

§ 2

Niezbędnymi warunkami wymaganymi od kandydatów do koła lotniczego są:

 1. zaliczenie testów opracowanych przez klub BB AERO Rybnik w Gotartowicach. Zostaną one przeprowadzone 23 maja począwszy od godz. 900 na dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkół (kandydaci zobowiązani są do posiadania stroju sportowego).

Zakres testów (Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory ):

  • Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą. Liczymy liczbę klaśnięć.
  • Skoczność - Skok w dal z miejsca. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami. (wynik zaokrągla się do ''całej stopy'').
  • Siła ramion - Zwis na drążku. Wykonywanie ćwiczeń o narastającym stopniu trudności.
  • Gibkość - Stanie w pozycji na baczność. Wykonanie ciągłym powolnym ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach.
  • Siła mięśni brzucha - Leżenie tyłem, uniesienie NN tuż nad podłożem. Wykonywanie jak najdłużej ćwiczenia - ''nożyce poprzeczne''.
  • Wytrzymałość - Próba Cooper'a - bieg na 12 minut.
 1. pozytywny wynik badań przeprowadzony przez Główny Ośrodek Badań Lotniczo - Lekarskich we Wrocławiu. Odpłatność za badania wynosi około 200 złotych + koszty dojazdu.
 2. o przyjęciu do koła lotniczego decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata z:
  • ocen z przedmiotów i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum
  • egzaminu gimnazjalnego.

oraz pozytywne zaliczenie testu sprawnościowego. 

§ 3

W związku z organizacją części zajęć w formie obozów szkoleniowych kandydaci przyjęci do klasy będą zobowiązani częściowo do pokrywania kosztów (wyżywienie, zakwaterowanie).

§ 4

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do koła lotniczego w Zespole Szkół:

 • Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty dostarczone najpóźniej do 10 lipca 2023roku;
 • Zaświadczenie o zaliczeniu testów sprawnościowych;
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez Główny Ośrodek Badań Lotniczo – Lekarskich;
 • Pisemna zgoda rodziców na uprawianie sportów lotniczych.

§ 5

Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

2023 Copyright My School Rights Reserved